veelgestelde vragen

Op deze pagina staan de belangrijkste vragen die wij de afgelopen jaren gekregen hebben van (toekomstige) klanten.

Kosten

Hoe kan ik de totale kosten die ik bij Stoic betaal, vergelijken met de kosten bij mijn huidige beheerder?

Volgens de wetgeving (MiFID II) moet een vermogensbeheerder alle kosten die een belegger jaarlijks betaalt inzichtelijk maken. Het gaat dan niet alleen om de beheervergoeding, maar ook over de fondskosten, transactiekosten, bewaarloon en de impliciete transactiekosten. U moet deze kosten kunnen terugvinden in uw kwartaal- of jaarrapportage van uw vermogensbeheerder. Soms moet u heel goed zoeken, vooral als de kosten aan de hoge kant zijn. Dat geeft te denken...

Rendementen

Hoe kan ik de rendementen van de Stoic profielen vergelijken met de profielen bij andere vermogensbeheerders?

Elke beheerder bepaalt zelf hoe een bepaald profiel genoemd wordt. Wat bij beheerder A een ‘neutraal’ profiel is kan bij beheerder B ‘matig defensief’ heten. Erg onhandig. Onze suggestie: achterhaal wat het percentage aandelen is in de verschillende portefeuilles. We kunnen immers kort door de bocht stellen dat des te hoger het percentage aandelen in een portefeuille is (en dus hoe kleiner het percentage obligaties), des te risicovoller het profiel is en vice versa. Bij ons hebben we om die reden de profielen simpelweg vernoemd naar het percentage aandelen. Het Stoic 50 profiel zit bijvoorbeeld voor ongeveer 50% in aandelen: in de volksmond zou dit 'neutraal' heten. Echter, er bestaan vermogensbeheerders die met een 'matig defensief profiel' toch voor 50% in aandelen zitten. In dat geval kunt u Stoic 50 dan het beste met dit 'matig defensieve' profiel vergelijken.

Mijn huidige beheerder belegt in zijn neutrale profiel voor 50% in aandelen en 50% in obligaties. Is dit dan vergelijkbaar met het Stoic 50 profiel?

In principe wel. Maar jammer genoeg zijn niet alle obligaties per definitie 'risicomijdend'. Het zou dus zo kunnen zijn, dat de 50% obligaties van uw beheerder eigenlijk hetzelfde risico met zich meebrengen als 'risicovolle' aandelen. Dat kan ervoor zorgen dat het risico van de neutrale ‘50/50’ portefeuille van uw beheerder feitelijk vergelijkbaar is met ons Stoic 70 profiel. We stuiten hier dus helaas op de beruchte 'ondoorzichtigheid' van de financiële sector. Daar kunnen we niet zoveel aan doen. Maar weet in ieder geval dat bij Stoic de obligaties voor het overgrote deel wél risicomijdend zijn.

Kan Stoic voor mij de analyse maken als ik mijn huidige portefeuille door Stoic laat doorlichten?

Natuurlijk. Met onze analyse-software kunnen we direct uw huidige risico weergeven en dat afzetten tegen onze profielen en tegen de markt.

Juridisch

Kunnen de mensen van Stoic aan mijn geld komen?

Nee, dat kan niet. Geld kan alleen maar worden geboekt naar een door uzelf opgegeven rekeningnummer op naam van uzelf. Anders gezegd: U houdt altijd volledig de controle over uw geld en uw effecten. De mensen van Stoic kunnen enkel de beleggingen wijzigen binnen de grenzen van het beleggingsprofiel dat met u is afgesproken.

Hoe veilig is mijn geld bij BinckBank en wat gebeurt er met mijn vermogen als BinckBank failliet gaat?

Als BinckBank (of welke bank dan ook) failliet gaat heeft dat geen gevolg voor uw belegde vermogen. Effectenvermogens zijn namelijk ondergebracht in een apart bewaarbedrijf, zodat uw vermogen bij een faillissement van een bank altijd veilig is. Voor liquide vermogens (denk aan spaargeld en deposito’s) geldt het depositogarantiestelsel. Als BinckBank failliet gaat, garandeert De Nederlandsche Bank een bedrag per rekeninghouder van maximaal € 100.000. Dit geldt voor alle banken met een vergunning in Nederland, dus ook voor BinckBank.

Wat gebeurt er met mijn vermogen als Stoic failliet gaat?

Helemaal niets. Wij hebben uw beleggingen immers niet in bezit: uw beleggingen zijn in bewaring gegeven bij BinckBank. U kunt er in het onfortuinlijke geval van ons faillissement voor kiezen om uw beleggingen zelf via BinckBank, of via een andere bank, te gaan beheren. Of u kiest er voor om in zee te gaan met een andere vermogensbeheerder.

Heeft Stoic alle benodigde vergunningen?

Vanzelfsprekend. Stoic heeft als beleggingsonderneming een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarmee wij uw vermogen mogen beheren. De AFM is de officiële financiële toezichthouder in Nederland. Voor inzage in het register, klik hier.

Stoic valt daarnaast ook nog onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Zij zien toe op de soliditeit van de financiële sector.

Is Stoic aangesloten bij Kifid?

Ja, Stoic is aangesloten bij Kifid. Stoic heeft aanvaard dat uitspraken van Kifid bindend zijn. Het Kifid nummer van Stoic is: 400.000.358.

Portefeuille

Waar staan het getal 50 voor in het Stoic 50 profiel?

Onze portefeuilles zijn allemaal volledig gespreid in de hele wereldeconomie. Ze onderscheiden zich van elkaar met een cijfer, dat staat voor het percentage aandelen in de totale portefeuille. Het Stoic 50 profiel heeft dus ongeveer 50% aandelen in de portefeuille, het Stoic 10 profiel 10% aandelen. Grofweg kunnen we stellen: hoe hoger het cijfer in de profielnaam, hoe groter de relatieve hoeveelheid 'aandelen' is. Meer aandelen in het profiel betekent meer kans op schommelingen, met de kans op een hoger rendement.

Zitten er andere aandelen in het Stoic 30 profiel dan bijvoorbeeld in het Stoic 70 profiel?

Nee. In alle profielen zitten dezelfde aandelen. Omdat aandelenkoersen zeer onvoorspelbaar zijn, spreiden we bij Stoic elke portefeuille volledig over de hele wereldeconomie, volgens de verdeling van de MSCI All Country World Index. Alleen het percentage aandelen verschilt per profiel: Stoic 30 bestaat voor 30% uit aandelen, Stoic 70 bestaat voor 70% uit aandelen. Hoe kleiner het percentage aandelen, hoe kleiner het risico en vice versa.

Zitten er andere obligaties in het Stoic 30 profiel dan bijvoorbeeld in het Stoic 70 profiel?

Ja. En dat heeft een reden: een obligatie is in feite een lening met een vooraf afgesproken rentepercentage dat u ontvangt op het 'verstrekken' van deze lening. Hoe verder weg uw beleggingshorizon ligt (ofwel: hoe langer de periode is, gedurende welke u uw vermogen wilt beleggen), hoe langer de looptijd van de obligaties kan zijn. Bij een korte periode gebruiken we obligaties met een kortere looptijd.

Is er ook een duurzame variant beschikbaar van de Stoic profielen?

Jazeker: Stoic biedt voor alle profielen duurzame varianten aan.

Compliance

Waarom heb ik een LEI code nodig als ik een zakelijke rekening open?

Een LEI-code is een internationaal gestandaardiseerde code die (financiële) instellingen vanaf 3 januari 2018 in bezit dienen te hebben van hun zakelijke cliënten. De financiële instellingen dienen deze LEI-code te vermelden bij elke rapportage die zij over (financiële) transacties doen. De LEI-code wordt gebruikt om betrokken partijen te identificeren bij een financiële transactie (zoals het uitvoeren van beleggingstransacties). De Kamer van Koophandel (KvK) geeft in Nederland LEI-codes uit en registreert deze. Het toezicht op het verplichte gebruik van de LEI-code in Nederland vindt plaats door de AFM.

Hoe krijg ik een LEI-code voor een zakelijke rekening?

Een LEI-code kan worden aangevraagd via de KvK. Nadat uw aanvraag binnen is ontvangt u een factuur. Wanneer de KvK de betaling binnen hebben ontvangt u de LEI-code binnen 10 werkdagen.

Is een actieve LEI-status noodzakelijk?

In het geval dat u een financiële onderneming heeft of handelt in derivaten is een actieve LEI-status noodzakelijk. Aangezien u (hoogstwaarschijnlijk) geen financiële onderneming heeft en Stoic ook niet handelt in derivaten op uw rekening, is het aanleveren van extra informatie en het verlengen van de LEI-registratie in uw geval niet nodig. Het is niet de bedoeling om de LEI op te zeggen middels het opzeggingsformulier van de Kvk. Wanneer niets wordt gedaan zet de Kvk de LEI-status automatisch om in niet-actief.

Indien u naast Stoic ook nog portefeuilles aanhoudt bij andere vermogensbeheerders/banken dient u die te raadplegen of vanuit die activiteiten een actieve LEI-status wel verplicht is.

Over onze rebranding

Waarom heet Blu Asset Management voortaan Stoic?

We hebben gedurende de loop der jaren een eigenzinnige kijk op vermogensbeheer ontwikkeld. Daar zijn we zo enthousiast over, dat we een manier zochten om dit op een goede manier onder de aandacht te krijgen. Bovendien willen we graag groeien. Beide uitgangspunten hebben tot de conclusie geleid dat het bouwen van een echt merk hier essentieel voor is. Een sterke merkidentiteit brengt onze boodschap immers ook 'op afstand' goed over.

We hebben gekozen voor de naam Stoic. Deze merknaam is gebaseerd op stoïcijnse filosofie, wat volgens ons de beste verbeelding is van onze visie op vermogensbeheer. Het Stoïcisme is een Griekse filosofische school uit de oudheid, gebaseerd op het principe dat de mens zich vrij moet maken van emoties om gelukkig te worden. De stoïcijn gaat door het leven met grote sereniteit; men staat in feite boven de gebeurtenissen.

De stoïcijnen hanteerden drie essentiële leefregels:

1. emoties leiden af en ontnemen een helder zicht op de feiten.
2. zaken die niet beïnvloedbaar zijn, laten we links liggen.
3. houd altijd de focus op het te behalen doel: de stip op de horizon.

En dat is nu precies hoe wij omgaan met vermogen: geld is emotie, maar niet bij ons. Wij beheren vermogen zo rationeel mogelijk. Onze beleggingsfilosofie onderkent het bestaan van menselijke emoties wel degelijk: de financiële markten worden er zelfs door gestuurd. Maar bij Stoic laten we ons daar niet door afleiden. We houden onze blik stoïcijns gericht op de stip op de horizon: het beleggingsdoel. Sterker nog: we doen in feite niet zoveel. We stappen niet voortdurend in en uit aandelen, maar we beleggen en stallen het vermogen op een zo veilig mogelijke manier, waarbij we ervoor zorgen dat het simpelweg meegroeit met de inflatie en de wereldeconomie. Dat is in feite geen vermogensbeheer meer, maar eerder ‘Calm Capital Control’: onze nieuwe merkbelofte.

Bij een nieuwe merknaam hoort een nieuwe visuele identiteit. Wij kozen voor vormgeving die uitstraalt wat zo essentieel is voor onze dienstverlening: kalmte. Dat betekent veel ruimte, veel rust, veel wit. De spreekwoordelijke stip op de horizon – het focuspunt van de stoïcijn, speelt een centrale illustratieve rol en de blauw-tinten zijn een verwijzing naar onze oorspronkelijke naam: Blu Asset Management. Weet u dat ook weer.

We geloven dat we met Stoic als krachtig merk nog meer mensen kunnen overtuigen dat ‘niets doen’ toch echt het beste werkt voor een goed vermogensrendement. Men zou kunnen stellen, dat deze manier van beleggen dermate eenvoudig is, dat degenen die over wat handigheid met indexfondsen beschikken het prima zelf zou kunnen doen. Dat klopt, op twee essentiële punten na: door schaalgrootte kunnen wij veel lagere kosten realiseren, waardoor er meer rendement over blijft. Maar nog belangrijker: een individu kan zichzelf maar moeilijk beschermen tegen zijn of haar eigen emoties. Daarom is er nu gelukkig dus Stoic.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.