Nieuwsupdate 3 augustus 2020 6 minuten lezen

Corona­crisis: hoe presteert Stoic verge­leken met andere beheerders?

Actieve vermo­gens­be­heerders claimen vaak dat zij juist in crisistijd van toege­voegde waarde zijn. Immers: passieve’ beheerders zoals Stoic volgen slaafs de wereld­eco­nomie en duikelen dus samen met de dalende markten keihard omlaag. Een zogeheten actieve’ beleg­gings­stra­tegie kan de gevolgen van zo’n koersval tot een minimum beperken door actief in de juiste aandelen of obligaties te handelen. Maar klopt dit wel met de feiten?

Laten we de recente publi­caties van Vermo​gens​beheer​.nl en Finner​.nl over de rende­ments­cijfers van Neder­landse vermo­gens­be­heerders over de eerste helft van 2020 er eens bij pakken: hier vindt u die van Vermo​gens​beheer​.nl en hier die van Finner​.nl. We hebben het afgelopen half jaar helaas te maken gehad met de corona­crisis, die een enorme impact heeft gehad op de finan­ciële markten. Gevolg: negatieve rende­menten, natuurlijk. Maar hoe presteert Calm Capital Control van Stoic in deze crisistijd in verge­lijking tot de rest van vermo­gens­be­herend Nederland? Wie weet de schade het beste binnen de perken te houden? De feiten spreken voor zich; bekijk de cijfers hieronder maar:

De feiten spreken voor zich.

In elk profiel presteert Stoic dus fors beter dan de gemid­delde Neder­landse Vermo­gens­be­heerder, zowel volgens de cijfers van Finner​.nl als van Vermo​gens​beheer​.nl. Ons neutrale’ Stoic 50 profiel presteert volgens de cijfers van Finner​.nl zelfs meer dan 4% beter dan het gemid­delde van de vermo­gens­be­heerders in Nederland!

Deze cijfers onder­bouwen onze visie: volg simpelweg de wereld­eco­nomie, want dat werkt gewoon het beste. De finan­ciële markten zijn namelijk niet te voorspellen. Er is bijvoor­beeld niemand die de corona­crisis heeft zien aankomen. Een actieve beleg­gings­stra­tegie, waarbij men een voorkeur heeft voor bepaalde aandelen (of obligaties), of voor een bepaald moment van instappen of juist uitstappen, heeft geen zin: dit zijn namelijk altijd hande­lingen op basis van een verwachting’, wat hetzelfde is als voorspellen’. Maar wat de feiten wél aantonen: op de lange termijn groeit de wereld­eco­nomie altijd. Daarom spreiden we bij Stoic uw vermogen simpelweg in de hele wereld­eco­nomie. Verder doen we dus niet zoveel. En dat blijkt dus zelfs in crisistijd de beste strategie te zijn. 

De oplet­tende lezer zal nu opmerken dat de rende­ments­cijfers die Vermo​gens​beheer​.nl heeft gepubli­ceerd een gemid­delde zijn. Er moeten dus (actieve) beheerders bestaan die het signi­ficant beter hebben gedaan dan de rest, misschien zelfs beter dan Stoic? 

Dat klopt inderdaad: die beheerders bestaan. Maar ga ze maar vinden! Het is op voorhand namelijk niet te voorspellen welke vermo­gens­be­heerder beter zal presteren dan de rest. De ene keer zit vermo­gens­be­heerder A goed. De andere keer heeft vermo­gens­be­heerder B het geluk om het gelijk aan de zijde te hebben. Maar er bestaat geen enkele vermo­gens­be­heerder die conse­quent beter presteert dan de markt, simpelweg omdat de markt niet voorspelbaar is. En dus kun je de markt maar beter gewoon volgen, zoals wij bij Stoic dat doen. Dat betekent verlies accep­teren in tijden van crisis – zij het een relatief gematigd verlies, vanwege de ultieme spreiding in de hele wereld­eco­nomie die we hanteren. En vervolgens vertrouwen we op het feit dat op de langere termijn de wereld­eco­nomie altijd groeit. 

Wellicht bent u een zéér kritische lezer. U bedenkt zich dan vast, dat het gemid­delde rendement van de Neder­landse vermo­gens­be­heerders zowel actieve als passieve vermo­gens­be­heerders omvat. Dus het feit dat we bij Stoic beter presteren dan de gemid­delde Neder­landse vermo­gens­be­heerder is leuk, maar dat wil nog niet zeggen dat onze vorm van extreem passief beleggen conse­quent beter werkt. Want in het gemid­delde cijfer worden immers ook andere passieve beheerders meegewogen. 

Klopt. Sterker nog: als u in het Finner artikel wat verder naar beneden scrolt, dan ziet u dat daar een verge­lijking wordt gemaakt tussen de resul­taten van actieve beheerders versus passieve beheerders. Gek genoeg zijn de verschillen minder groot dan u wellicht verwacht naar aanleiding van ons eigen jubel­verhaal over onze extreme vorm van passief beleggen. Sterker nog: op het defen­sieve profiel presteren de actieve beheerders zelfs beter dan de passieve vermo­gens­be­heerders! Hoe valt dit te rijmen met onze overtuiging dat extreem passief beleggen altijd het beste werkt? 

Welnu, dat heeft vooral te maken met de definitie van wat passief vermo­gens­beheer’ precies is. De meeste vermo­gens­be­heerders die door Finner​.nl onder het kopje passief’ worden ingedeeld, zijn volgens onze strikte opvatting lang niet altijd écht passief. Er bestaan bijvoor­beeld vermo­gens­be­heerders die uw vermogen beleggen in een zorgvuldige selectie van 500 aandelen, om vervolgens niets meer te doen: niet tussen­tijds in- of uitstappen in de betref­fende aandelen. En ook niet wat meer geld in het ene aandeel stoppen ten koste van het andere. Het betekent wel: gewoon afwachten hoe het portfolio van 500 aandelen zich gedurende de tijd ontwikkeld. Dat is hartstikke passief’ toch?

Dat is zeker passief, want er wordt niet tussen­tijds gehandeld. Maar dat is niet wat we bij Stoic écht passief’ vinden. Want: het feit dat men een selectie maakt voor 500 speci­fieke aandelen is volgens onze visie al een voorspel­lende’ keuze en daarmee een actieve’ beleg­gings­stra­tegie: immers, waarom kiest men specifiek voor deze 500 aandelen en niet voor andere aandelen? Bij Stoic geloven we niet in derge­lijke voorspel­lingen. Wij beleggen uw vermogen enkel in een exacte kopie van de volledige wereld­eco­nomie. Dat is pas écht passief beleggen. Of misschien moeten we dat dan Voorspel­lingsloos Beleggen’ gaan noemen. Hoe dan ook: de recente rende­ments­cijfers bewijzen wederom dat het werkt. 

Lees in dit artikel meer over actief en passief beleggen en het verschil met onze manier van beleggen: Calm Capital Control. 

Ontvang elke maand onze nieuwsbrief:

Bedankt. We hebben uw inschrijving ontvangen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.