Nieuwsupdate 7 juli 2020 1 minuten lezen

Hoog­ste score bij expert­beo­ordel­ing van Ver​mo​gens​-beheer​.nl

Als onafhanke­lijke ver­mo­gens­be­heer-vergelijk­er beo­ordeelt Ver​mo​gens​be​heer​.nl alle Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerders die zij op hun plat­form vergelijken. Sto­ic sco­orde de max­i­male score van vijf ster­ren.

Op zich logisch, want onze Calm Cap­i­tal Con­trol beleg­gings­filosofie ver­plicht ons tot het hanteren van de laag­ste kosten, alsook tot het geven van veel inzicht aan onze klanten — immers: door inzicht kun­nen de emoties beter op afs­tand gehouden wor­den. Dit zijn pre­cies twee cri­te­ria die een belan­grijke rol spe­len in de rap­portage van Ver​mo​gens​be​heer​.nl. Wilt u het rap­port zelf lezen? Klik hier of op de afbeeld­ing, om de export­beo­ordel­ing van 7 juli 2020 te bekijken. 

Ver​mo​gens​be​heer​.nl expert­beo­ordel­ing van 7 juli 2020.

Overi­gens sco­or­den we ook de max­i­male score bij de expert­beo­ordel­ing van Finner, de con­cur­rent van Ver​mo​gens​be​heer​.nl. Dat rap­port vin­dt u hier.

Ontvang elke maand onze nieuwsbrief:

Bedankt. We hebben uw inschrijving ontvangen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.