In het nieuws 29 april 2020 1 minuten lezen

Max­i­male score bij expert­beo­ordel­ing van Finner​.nl

Als onafhanke­lijke ver­­mo­­gen­s­be­heer-vergelijk­er beo­ordeelt Finner​.nl alle Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerders die zij op hun plat­form vergelijken. Sto­ic sco­ort de max­i­male score van vijf sterren.


Finner beo­ordeelt par­ti­jen op het gebied van organ­isatie, kosten, beleg­gings­beleid en risi­co­beleid. Ver­mo­gens­be­heerders wor­den getoetst op 80 pun­ten. Zo con­troleert Finner bijvoor­beeld of alle ver­gun­nin­gen aan­wezig zijn, de hoogte en voor­waar­den van de kosten wor­den beo­ordeeld en ze con­trol­eren de onafhanke­lijkheid van de ver­mo­gens­be­heerder. Finner beloont par­ti­jen die volledig transparant zijn over hun kosten, ren­de­ment, risi­co en beleg­gings­beleid. Om de kwaliteit en onafhanke­lijkheid van hun rap­portages te waar­bor­gen heeft Finner het gerenom­meerde Rot­ter­damse con­sul­tan­cy­bu­reau AF Advi­sors ingeschakeld. 

Sto­ic komt met een beo­ordel­ing van 5 ster­ren dus als één van de beste Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerders uit de bus. Klik hier (of 2x op de afbeeld­ing hieron­der) om de Finner expert­beo­ordel­ing van 29 april 2020 te lezen. 

Finner expert­beo­ordel­ing 29 april 2020

Overi­gens sco­or­den we ook de hoog­ste score bij de expert­beo­ordel­ing van Ver​mo​gens​be​heer​.nl, de con­cur­rent van Finner. Dat rap­port vin­dt u hier.

Ontvang elke maand onze nieuwsbrief:

Bedankt. We hebben uw inschrijving ontvangen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.